Hotline

Mr Lâm (Phòng KD)

 0948977555

Mr Phúc (Phòng KD)

 0919148268

Tinh thần Hino

Tinh thần Hino

Với sự  tôn trọng sâu sắc với tất cả mọi người, chúng tôi tiếp cận công việc với sự cởi mở và chân thực, một sự cống hiến thật sự để hoàn thành những trách nhiệm xã hội của chúng tôi.
Đam mê
Chúng tôi luôn mơ ước lớn và làm mọi thứ có thể để biến giấc mơ trở thành hiện thực.
Thử thách
Chúng tôi đặt ra những mục tiêu cao và cố gắng đương đầu với thử thách để đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng mọi nơi trên thế giới.
 Không có thử thách nào là quá lớn khi thử thách đó là nhằm thỏa mãn khách hàng của chúng tôi.
Sáng tạo và không ngừng cải tiến
Chúng tôi là những người hoàn hảo trong chất lượng công việc, trọng tâm của chúng tôi được chốt lại ngắn gọn trong các chữ: “Khéo léo, Đổi mới và Không ngừng cải tiến (kaizen)” thông qua việc “Nhìn tận mắt, làm tận tay” (genchi – genbutsu).
 Tốc độ
Chúng tôi lường trước được thay đổi, đưa ra quyết định hiệu quả và nhanh chóng tiến tới hành động.
Làm việc nhóm
Chúng tôi liên tục tiến hành đào tạo nguồn nhân lực của mình và mở rộng sự giao tiếp để phát huy tối đa năng lực cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm.

Bài viết khác